He kānaenāe no Laka

A ke kua-hiwi, i ke kua-lono Ku ana o Laka i ka mauana Noho ana o Laka i ke poʻo o ka ohu. O Laka Kumu Hula Nana i aʻe ka wao-kele,
Kahi, kahi i moliʻa i ka puaʻa
I ke poʻo puaʻa
I ke poʻo puaʻa
He puaʻa hiwa na Kane.
He kane na Laka
Na ka wahine i oni a kelakela i ka lani
I kupu ke aʻa i ke kumu
I lau a puka ka muʻo
Ka liko, ka ao i-luna.
Kupu ka lala, hua ma ka Hikina
Kupu ka laau ona a maka-liʻi
O Maka-lei laau kaulana mai ka Po mai.
Mai ka Po mai ka oiaio
I ho-iʻo i-luna, i oʻo i-luna.
He luna au e kiʻi mai nei ia oe, e Laka
E hoʻi ke ko-kua paʻu
He la uniki no kaua
Ha-ike-ike o ke Akua
Hoike ka mana o ka Wahine
O Laka, kaikuahine
Wahine a Lono i ka ou-alii.
E Lono, e huʻ ia mai ka lani me ka honua
Nou oka kukulu o Kahiki.
Me ka ano-ai aloha, e!
E ola, e!

[Translation]
A Prayer of Adulation to Laka

In the forests, on the ridges
Of the mountains stands Laka
Dwelling In the source of the mists.
Laka, mistress of the hula
Has climbed the wooded haunts of the gods
Altars hallowed by the sacrificial swine
The head of the boar, the black boar of Kane.
A partner he with Laka
Woman, she by strife gained rank in heaven.
That the root may grow from the stem
That the young shoot may put forth and leaf
Pushing up the fresh enfolded bud
The twig-thrust bud and fruit toward the East
Like the tree that bewitches the winter fish
Maka-lei, tree famed from the age of night.
Truth is the counsel of night
May it fruit and ripen above.
A messenger I bring you, O Laka
To the girding of paū.
An opening festival for you and I
To show the might of the god
The power of the goddess
Of Laka, the sister
To Lono a wife in the heavenly courts.
O Lono, join heaven and earth!
Thine alone are the pillars of Kahiki.
Warm greeting, beloved one
We hail thee!